“Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” tại trường tiểu học Tân Phước

Tên file: Bao-cao-Ngay-hoi-sach-Viet-Nam-1-1-1.pdf
Tải về

“Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” tại trường tiểu học Tân Phước 

   Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4, thư viện trường Tiểu học Tân Phước tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”

     Với mục đích nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học; góp phần xây dựng xã hội học tập và các các giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Tân Hồng phát triển toàn diện, “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ. Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

     Nâng cao trách nhiệm của các trường học đối với việc xây dựng và phát triểnvăn hóa đọc vì thế Nhà trường đã tiến hành các buổi đọc sách, buổi trưng bày sách. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua đọc sách, đọc và làm theo sách, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường. Giáo dục cho học sinh về văn hóa đọc và ý nghĩa của việc đọc sách.

     Các hình thức đọc sách được tổ chức một cách linh hoạt tùy thuộc vào tình hình thực tế của các điểm trường như:

– Tổ chức đọc sách tại thư viện hằng ngày liên tục trong tuần
– Tổ chức buổi trưng bày, đọc sách tại sân trường đối với điểm chính (21/4)
– Đọc sách tại thư viện góc lớp đối với các lớp điểm lẻ.
– Vận động quyên góp sách trong các buổi học sinh tham gia đọc sách

1 2

Một số hình ảnh về các hoạt động trưng bày, đọc sách

3

Hình ảnh sách học sinh quyên góp

     Qua các hoạt động của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam các em học sinh tham gia rất nhiệt tình, tự giác, tham gia sắp xếp trưng bày sách, đọc sách và hỗ trợ thư viện dẹp sách về phòng.  Các em tham gia đọc hăng say, một số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập, mượn sách Toán, Tiếng Anh để chuẩn bị các hội thi. Đặc biệt là các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

 Nguồn: Nguyễn Minh Cảnh