“Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” tại trường tiểu học Tân Phước

Kế hoạch xét chuyển công tác đối với viên chức thuộc Trường Tiểu học Tân Phước

KẾ HOẠCH Xây dựng thư viện đạt chuẩn năm học 2021- 2022

thông tư quy định qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn huyện Tân Hồng

tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanphuoc2 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanphuoc2 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay