TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC CÙNG CÁC EM THIẾU NHI VUI ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2023

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC NHIỆM KỲ NĂM HỌC: 2023 – 2024

Thông báo đấu giá Quyền khai thác dịch vụ căn tin Điểm Ngã Tư Trường tiểu học Tân Phước-Huyện Tân Hồng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC DỊCH VỤ CĂN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC

Thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanphuoc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanphuoc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay